PLANLAGT KONSULTATION
 

(Bestilles per tlf.mellem 9:00 og 11:00 og 11.30 -13 eller elektronisk)
  
Det er en stor fordel, hvis man inden konsultationen har bestemt sig for, hvad man ønsker at tale om. Dette må meget gerne være meddelt ved bestillingen af tiden. (så lægen kan forberede sig)
  
Hvis du ikke har afklaret dit behov ved konsultationes start, vil den første tid af konsultationen gå med at prioritere problemerne, og aftale, hvorledes vi kommer viderere.

 


AKUT KONSULTATION

(SKAL aftales per telefon ved sekretæren i tidrummet mellem 8:00 og 9:00!)
 
Ved akut sygdom, vil vi tilstræbe at kunne se dig i klinikken samme dag eller inden for få dage.
 
Der vil være tale om stramt styret konsultation med fokus på det akutte problem, ofte meget kort.

Der vil blive taget stilling til: hvad gør vi "her og nu"? (indlæggelse, behandling, "se an")

 

VIDEO-KONSULTATION

Video-konsultation kan bookes både via sekretæren og via klinikkens hjemmeside. 

Denne form for konsultation egner sig til problemstillinger, hvor lægen ikke skal undersøge dig fysisk eller tage prøver.

Videokonsultation kan f.eks. anvendes til følgende:

  • Snak om medicin
  • Svar på røntgen 
  • Svar på hjemmeblodtryk
  • Opfølgning på diverse undersøgelser, med tilhørende svar på behandlingsskemaer, udfyldt af patienten. 
E-KONSULTATION

Vær opmærksom på, at e-konsultation ikke giver de samme muligheder som direkte personlig kontakt eller telefonsamtale, MEN e-konsultation kan bruges, hvis det er mere bekvemt for dig.

Det er under ingen omstændigheder egnet til akutte ting eller ting, hvor du er bekymret for alvorlig lidelse. Der kan gå op til 5 hverdage før du får svar. Vær opmærksom på ferie- og lukkeperioder, hvor mailen ikke besvares.
 
Desuden kan det bruges til korte beskeder og til at give svar på enkle undesøgelser, eller til at aftale, hvad det næste trin bliver i en undersøgelsesrække osv..

Vær forberedt på, at du vil blive bedt om at bestille tid eller ringe i telefontiden, hvis du skriver meget lange beskeder eller komplicerede spørgsmål til os.

Vi vil IKKE aftale elektronisk svar, med mindre vi regner med, at der IKKE er tale om noget farligt.