RYGNING

For at opdage begyndende rygerlunger, tilbydes alle rygere årligt en lungefunktionsundersøgelse og en efterfølgende samtale med lægen.

 

ASTMA/KOL

Der aftales individuelt kontrolprogram afhængigt af sværhedsgrad, dog mindst en årlig kontrol af lungefunktion. (Medicintilskud)

 

FORHØJET BLODTRYK

Der anbefales som minimum en årskontrol. Til årskontrollen bestilles ½ time ved sygeplejersken, og en lægetid ugen efter, til svar på prøverne. Ved årskontrollen planlægges hvor mange kontroller der skal være i løbet af det næste år, dette er afhængig af de øvrige risikofaktorer (rygning, anden hjerte- eller karsygdom, sukkersyge mm.).

 

SUKKERSYGE

Insulin-behandlet sukkersyge: Insulin-beandlede diabetikere følges udelukkende i sygehusregi.
Diæt- og tablet-behandlet sukkersyge: Aftales individuelt afhængig af øvrig sygdom eller komplikationer. Der anbefales årskontrol hvor det planlægges hvor mange kontroller der skal være det kommende år. Til årskontrollen bestilles ½ time ved sygeplejersken og en lægetid ugen efter.
Vi vil ofte foreslå, at type 2 diabetes patienter selv fører en dagbog med alle kontroller og værdier. Heri holdes også styr på øvrige kontroller hos øjenlæge og fodterapeut. Denne bog medbringes ved lægebesøg. Denne bog medbringes ved lægebesøg.

 

HJERTE- OG KREDSLØBSLIDELSER

Programmet vil være helt individuelt efter sværhedsgraden. Der anbefales årskontrol hvor det planlægges hvor mange kontroller der skal være det kommende år. Til årskontrollen bestilles ½ time ved sygeplejersken og en lægetid ugen efter. Her planlægges hvor mange kontroller der skal være det kommende år.

 

DEPRESSION MV.

Behandling af depression kan være med eller uden medicin - men aldrig uden samtaler.
Behandlingsstart: Der vil typisk aftales et samtale-terapi forløb ved indledningen af behandlingen (max. 7 samtaler efter Sygesikringens regler).  Dette kan evt. suppleres med 10 psykologsamtaler med sygesikrings-tilskud (og en vis egenbetaling).
Stabil fase: I stabil fase kan der suppleres med forebyggelseskonsultationer fx. hver 3. måned, hvor fokus er at forebygge tilbagefald.
Ved en årskontrol lægges vægten på at fastlægge den fremtidige behandling og varighed af evt. medicinsk behandling.

 

STOFSKIFTESYGDOM

Ved medicinændringer skal der typisk kontrolleres blodprøver efter 2-4 uger. I stabil fase, anbefaler vi kontrol sædvanligvis 4 gange årligt. Dvs. blodprøve med efterfølgende konsultation, mail eller telefonkontakt med lægen. Selv i meget stabile tilfælde, vil vi gerne se patienten til en årskontrol hos lægen.

 

KRÆFT

Kræft er utroligt mange forskellige sygdomme.
Der aftales et individuelt forebyggelses- og kontrol program.
Fokus vil være støtte til det at leve med en kronisk diagnose. Der vil samtidig være forebyggelseskonsultationer med henblik på motion og kost, samt vejledning i at afhjælpe evt. følger af sygdommen og behandlingerne. Endvidere kan der ses på, hvad man kan gøre for at opdage forværringer og tilbagefald.

 

OVERVÆGT

Ved overvægt aftales individuelt program, med forebyggelsessamtaler mhp. vægttab. Hyppigheden af disse kontroller kan i starten være en gang om måneden – disse kan senere ligge med længere intervaller.
Der tilbydes årlig screening for udvikling af type 2 sukkersyge (fasteblodprøve) med efterfølgende statussamtale.