Lægesekretæren

Pernille Mikkelsen 

Ansat i klinikken siden januar 2024.

Lægesekretæren tager imod dig når du kommer.
Hun er den som visiterer de akutte problemstillinger i telefonen.
Hun tager imod tids- og medicinbestillinger mm.

Hun udfører samtidig diverse sygepleje- og laboratorieprøver efter behov.